Peter Bangs Vej 40 | 2000 Frederiksberg
Telefonisk døgnvagt 36313137

Bedøvelse

Der findes mange typer af medikamenter til total bedøvelse. Typisk gives en blanding af flere. Der gives ofte en præ-anæstesi indsprøjtning før den egentlige anæstesi. Præ-anæstesi er en indsprøjt-ning, der er beroligende, muskelafslappende og kontrollerende på respirationen.

Total bedøvelse - Anæstesi

Total bedøvelse - Anæstesi Der gives et medikament i luftform (til at indånde) eller pr. injektion. Det bevirker at dyret under kontrollerede forhold mister bevidstheden, bliver rolig, afslappet og uden smerte opfattelse.
Dyrlægen kan herefter foretage de undersøgelser og indgreb som er det egentlige formål.

Dyret skal være fastet 12 timer og uden drikke 3 timer, inden en totalbedøvelse. Grunden hertil er, at dyret har risiko for at kaste op og derefter, at få opkastet ned i lungerne. Før totalbedøvelse undersøger dyrlægen dyret, idet der lægges vægt på respiration, hjerte, puls, slimhindernes farve og kapillærfyldnings tid.

Under bedøvelse og opvågning, overvåges patienten nøje af dyrlægen eller veterinær sygeplejersken. Puls, respiration, slimhindernes farve og bedøvelsesgrad følges nøje, for at hele forløbet skal foregå så sikkert som muligt. Inhalations anæstesi (indånding af luftformigt bedøvelsesmiddel), kræver et særligt apparatur, der fordamper det væskeformige bedøvelsesmiddel til luftform, der tilsættes ilt og denne luftblanding føres direkte ned i dyrets luftrør.

Dyret er ved inhalations anæstesi intuberet dvs. en gummislange er ført ned i dyrets luftrør (trachea). En lille ballon i enden af slangen pumpes op, så røret slutter tæt nede i luftrøret. Dyret trækker vejret i gennem denne slange - og igennem anæstesi apparatet.

Intuberet hund

Dyret får hele tiden tilført ilt og anæstesi middel. Som inhalations anæstesimiddel bruges idag ofte Isofluran.

Gummislangen forbliver i luftrøret indtil dyret er ved at vågne op. Dyret holdes varmt i opvågningsfasen og observeres bl.a. om der er opkast og der holdes øje med respiration og puls og om slimhindernes farve er ok.

Total bedøvelse pr. inhalation er en stor fordel ved kompliserede og længerevarende indgreb, fordi det er meget sikkert og kan kontrolleres meget nøje.

Total bedøvelse pr. injektion bruges ofte ved mindre og kortvarige indgreb og hvis en bestemt undersøgelse kræver, at dyret er bedøvet.

Overvågningen under anæstesi kan delvist automatisk udføres af et særligt apparat, der registrerer respiration og puls.

Lokalbedøvelse

Injektion af et bedøvende medikament lokalt, f.eks. lidokain, i et hudområde, hvor der skal foretages et lille indgreb. Det kan f.eks. være rensning og syning af et sår. Ofte bruges også beroligelse samtidigt.

Beroligelse (sedering)

Injektion (evt. tablet), der dæmper en urolig patient. Patienten er stadig ved fuld bevidsthed, kan bevæge sig og gå rundt (men går måske som en fuld person) og kan opfatte smerte. Bruges til ængstelige, urolige, aggressive dyr, hvis dyrlægen ikke kan få lov til at udføre nødvendige undersøgelser og behandlinger. Dyret opfatter smerte sedering bruges derfor ikke ved smertefulde indgreb.

Kom i kontakt med os

Vil du i kontakt med os? - udfyld kontakt formularen eller ring på:
36313137

Kontakt os

Information

Lindevang Dyreklinik

Peter Bangs Vej 40
2000 Frederiksberg

36313137


Følg os på Facebook

Åbningstider

Hverdage: 9-19
Lørdag: 10-14
Døgnvagt & mulighed for hjemmebesøg

Samarbejdspartner

Find os her

×
Ring op
Skriv til os
Menu